Nog med vadå, kanske du undrar. Men du behöver inte undra länge till! Lyssna på det här svavelosande avsnittet istället. Vi skräder inte orden. Och när du har lyssnat klart, då kan vi garantera att du tänker; ”Jaa, det får det!”

För vi snackar allvarliga grejer. Det är inte längre frågan om TAIF:s ekonomiska överlevnad. Det här handlar om den själsliga, kulturella överlevnaden. Och den är långt viktigare.